Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Działania na rzecz efektywności energetycznej

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Naszym głównym priorytetem w sferze efektywności energetycznej jest ograniczanie strat energii elektrycznej powstających w procesie jej dystrybucji.

ENEA Operator realizuje założenia inicjatywy Realizacja kompleksowych działań wpływających na ograniczenie różnicy bilansowej, stanowiącej część Strategii Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA, jak również wdraża Program ograniczania różnicy bilansowej w ENEA Operator Sp. z o.o. Na 2021 r. spółka zaplanowała określenie założeń systemu premiowania propozycji działań na rzecz efektywności energetycznej oraz analizę możliwości i celowości wdrożenia Systemu Zarządzania Energią i Gospodarką Energetyczną.

  • 302-1

24 Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia energii (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu), a także potrzeb sieciowych ENEA Operator. Dane raportowane przez ENEA Nowa Energia mają charakter szacunkowy.

Wyniki wyszukiwania