Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Struktura Grupy Kapitałowej ENEA

GRI:[ ]

W ramach Grupy funkcjonuje 7 wiodących podmiotów

  • 102-5

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej ENEA jest ENEA S.A. Jej większościowym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który posiada 51,50% udziałów w kapitale zakładowym.

W ramach Grupy funkcjonuje 7 wiodących podmiotów:

ENEA S.A. (obrót energią elektryczną),

ENEA Operator Sp. z o.o. (dystrybucja energii elektrycznej)

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., ENEA Elektrownia Połaniec S.A. oraz ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i cieplnej)

ENEA Trading Sp. z o.o. (handel hurtowy energią elektryczną)

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (wydobycie węgla)

Pozostałe podmioty świadczą działalność pomocniczą w odniesieniu do wymienionych spółek. W 2020 r. spółka ENEA Nowa Energia, zarejestrowana 7 listopada 2019 r., przejęła rozwój i zarządzanie projektami Grupy opartymi o odnawialne źródła energii.

Struktura Grupy uwzględniająca udziały mniejszościowe posiadane przez ENEA S.A. oraz jej spółki zależne

r2 r2
  • 24 lutego – Annacond Enterprises Sp. z o.o. została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • 9 września – przeniesienie własności 100% udziałów w ENEA Logistyka Sp. z o.o., należących do ENEA S.A., na ENEA Operator Sp. o.o.

Ponadto, rozpoczęto prace nad połączeniem spółek ENEA Innowacje oraz ENEA Badania i Rozwój.

Wyniki wyszukiwania