Raport ESG
Grupy Kapitałowej ENEA za 2020 r.

Strona główna

Inwestujemy w zieloną
przyszłość
Zobacz więcej
Kreujemy
wartość dla Klientów
Zobacz więcej
Współpracujemy
dla dobra wspólnego
Zobacz więcej

Podsumowanie
roku

W grudniu 2020 roku rozpoczęte zostały prace nad nową strategią rozwoju Grupy ENEA, która  będzie w pełni odpowiadała aktualnym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała nam wiarygodną oraz efektywną transformację.

Paweł Szczeszek prezes zarządu
17,5 tys.
Pracowników
18,2 mld zł
przychodów
3,3 mld zł
zysku (EBITDA)
6,3 GW
całkowitej mocy zainstalowanej
443 MW
mocy zainstalowanej w OZE

ESG
w Grupie ENEA

Skuteczność naszych wysiłków w sferze ochrony środowiska (E), zaangażowania społecznego (S) oraz odpowiedzialnego zarządzania (G) potwierdzają poziomy kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności.

+14%
wzrostu wydatków na inwestycje proekologiczne
+5%
produkcji energii ze źródeł odnawialnych
-2%
jednostkowej emisji gazów cieplarnianych
5,3
mln zł
przeznaczone walkę z epidemią COVID-19
8,0
mln zł
łącznie przeznaczone na cele społeczne
3 412
odbiorców działań naszych wolontariuszy
0
stwierdzonych naruszeń Kodeksu Etyki
0
przypadków dyskryminacji lub mobbingu
0
potwierdzonych przypadków korupcji

Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

Wyniki wyszukiwania